Ogólnopolski projekt badawczy i kampania edukacyjna MŁODE GŁOWY organizowana przez Fundację UNAWEZA Martyny Wojciechowskiej. Jest to największe w Polsce, bezpłatne i anonimowe badanie stanu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz kampania edukacyjna skierowana do młodych, rodziców i nauczycieli.

       Celem jest zwrócenie uwagi na problemy ze zdrowiem psychicznym wśród młodych, wskazanie związanych z tym wyzwań i przyczynienie się do normalizacji sięgania po pomoc. Planowane są długofalowe działania, w tym program profilaktyczny, do którego szkoła została już zgłoszona.