Ideał wychowawczy absolwenta szkoły

       Poprzez program wychowawczy FONTANNA MARZEŃ Prywatna Szkoła Podstawowa w Tczewie kształtuje absolwenta, który jest przede wszystkim szczęśliwym człowiekiem i bardzo dobrze funkcjonuje w swoim naturalnym otoczeniu, zarówno w szkole, jak i poza nią.

      Pozytywnie patrzy na otaczający go świat, siebie i innych ludzi. Traktuje naukę jako coś oczywistego i atrakcyjnego. Chętnie eksploruje świat, uczy się nowych rzeczy, ale potrafi krytycznie podchodzić do życia. Ma określony, dość szeroki krąg zainteresowań, którym poświęca swój czas i które stara się rozwijać.

UCZEŃ JEST

CIEKAWY
TOLERANCYJNY I AKCEPTUJĄCY
RZETELNY
OTWARTY
ROZWAŻNY
ODPOWIEDZIALNY
PRAWY