FONTANNA MARZEŃ
Prywatna Szkoła Podstawowa w Tczewie
ul. Stefana Okrzei 2
83-110 Tczew
tel: 502 770 660
ps.fontannamarzen@gmail.com

Prywatna Szkoła Podstawowa w Tczewie

FONTANNA MARZEŃ

DYREKTOR GENERALNY 

mgr inż. Emil Ochocki
tel. 667 568 877

DYREKTOR OŚWIATOWY 

mgr Iwona Ochocka
tel. 502 770 660

WICEDYREKTOR

mgr Aleksandra Orlikowska
e-mail: fm.aorlikowska@gmail.com