ENGLISH CLUB

Piątek 13.45-14.30

Kółko języka angielskiego adresowane jest do uczniów, którzy wykazują szczególne zainteresowanie językiem angielskim, chcą poszerzyć znajomość tradycji i zwyczajów panujących w Wielkiej Brytanii oraz innych krajów anglojęzycznych.

Cele ogólne kółka języka angielskiego:

 • rozwijanie kompetencji językowych uczniów umożliwiających swobodne porozumiewanie się w języku angielskim,
 • rozwijanie uzdolnień i talentów językowych
 • ugruntowanie nabytych umiejętności i wiadomości leksykalno-gramatycznych
 • kształtowanie umiejętności utrwalania wiedzy i poszukiwania informacji z wykorzystaniem najnowszych technologii
 • kształtowanie umiejętności planowania i organizacji pracy oraz współdziałania w grupie

Założone cele są realizowane za pomocą różnych metod i technik pracy:

 • metoda komunikacyjna – przygotowanie do skutecznego i swobodnego komunikowania się w języku angielskim
 • metody aktywizujące, np. „brainstorming”, „open ended questions”
 • metody audiowizualne – filmy kulturowe DVD, nagrania CD
 • metoda multimedialna – Internet, prezentacje multimedialne
 • quizy, gry i zabawy dydaktyczne,
 • praca z tekstem czytanym i słuchanym – czytanie czasopism angielskich, lektur w języku angielskim, słuchanie piosenek
 • praca ze słownikami.