Misja szkoły

Jesteśmy niepubliczną placówką oświatową świadczącą usługi uczniom, rodzicom i środowisku. Swoim działaniem obejmujemy dzieci i rodziców z różnych miejscowości, w szczególności z Tczewa i okolic. Struktura naszej szkoły opiera się na zgodnym współistnieniu i współpracy dyrekcji, nauczycieli, uczniów i rodziców.

Jesteśmy szkołą, która swoje działania opiera na takich wartościach jak: ciekawość świata, dociekliwość poznawcza, chęć samodoskonalenia się, odpowiedzialność, otwartość, akceptacja, patriotyzm, wartości moralne.

Szanujemy prawo każdego człowieka do odmienności myśli, poglądów, wyboru dróg życiowych i oryginalności. Szanujemy prawo dzieci i nauczycieli do popełniania błędów w myśl zasady: „Nie myli się tylko ten, co nic nie robi”.

Podstawą naszego działania jest formułowanie celów życiowych i dążenie do nich poprzez rzetelne zdobywanie, pogłębianie i przekazywanie wiedzy oraz umiejętności przydatnych w dalszej edukacji i w życiu.

 

Wizja szkoły

      Tworzymy szkołę bezpieczną, przyjazną i akceptującą. Nauczyciele naszej szkoły dokładają wszelkich starań, aby uczniowie stawali się jednostkami szczęśliwymi, samodzielnymi, otwartymi oraz odpowiedzialnymi. Uczymy dzieci umiejętności akceptacji oraz rozróżniania dobrych i złych uczynków, w oparciu o obowiązujący system wartości.

      Kadra Pedagogiczna rozbudza w uczniach ciekawość świata oraz tworzy warunki i motywuje uczniów do działań poszukiwawczych, uczy otwartości, wyznaczania celów, współpracy w grupie i przygotowuje do wykorzystania wiadomości i umiejętności w życiu codziennym. Rodzice mają świadomość wspierającej roli szkoły we wszystkich ich poczynaniach wychowawczych.

         Podmiotem wszelkich oddziaływań w szkole jest dziecko. Tworzymy mu najlepsze warunki do wszechstronnego rozwoju, tworzymy atmosferę wzajemnego zrozumienia, zaufania i przyjaźni. Tylko w relacjach przyjaciel – przyjaciel możemy mówić o „mądrej miłości”, tak bardzo dzieciom potrzebnej i tak silnie wspierającej wychowanie. Kładziemy nacisk na autorytety, sami będąc wzorami dla naszych podopiecznych poprzez naszą pasję i działania