Jak być z prawem za pan brat, a nie na bakier?

27 marca 2023 r. zawitał do naszej szkoły starszy aspirant sztabowy, Pan Marcin Hopa.

   Celem wizyty było przeprowadzenie rozmów z uczniami klas 4 -8 na temat rodzajów przemocy i agresji występujących w środowisku szkolnym oraz Internecie i jej konsekwencji prawnych. Spotkanie odbyło się w dwóch grupach: młodszej (klasy – IV- V) i starszej (klasy – VII-VIII)

   Uczniowie dowiedzieli się, czym są przemoc i agresja oraz jak mają postępować gdy jesteśmy ich świadkami. Policjant przypomniał wszystkim o bezwzględnym stosowaniu się do zasad i norm regulujących funkcjonowanie jednostki w społeczeństwie. Ostrzegł także, iż nieprzestrzeganie prawa może doprowadzić do poważnych konsekwencji, np. nadzoru kuratora bądź skierowania sprawy do sądu rodzinnego. Uczniowie z zaciekawieniem wysłuchali słów policjanta, a następnie zadawali pytania, na które funkcjonariusz udzielał wyczerpujących odpowiedzi.
   Policjant dużo mówił również o odpowiedzialności prawnej nieletnich, agresji i przemocy wobec rówieśników i pracowników szkoły oraz zasad zachowania się obowiązujących w szkole i poza nią. Podczas spotkania policjant wyjaśnił uczniom wiele pojęć związanych ze zjawiskiem przemocy w sieci, jak również wyjaśnił czego nie mogą i nie powinni robić korzystając z Internetu.

Dziękujemy za spotkanie!

Spotkanie z policjantem
1
« z 10 »