Jest odpowiedzialny. Stara się przewidzieć skutki swych działań, wykorzystuje wcześniejsze doświadczenia i gotów jest ponosić niektóre konsekwencje swych czynów. Cieszy się z sukcesów. Akceptuje porażki, ale jest w stanie wytrwale i konsekwentnie szuka rozwiązań alternatywnych. Napotykając problem stara się go rozwiązać. Jeżeli trzeba  zwraca się o pomoc do osób ze swego najbliższego otoczenia i korzysta z niej. Potrafi świadomie dążyć do usprawnienia swego warsztatu pracy: wykorzystania nowych źródeł wiedzy, opanowania nowych narzędzi. Działając w grupie poczuwa się do współodpowiedzialności za efekty jej aktywności.