Uczeń rzetelny

      Jest rzetelny. Dotrzymuje słowa i terminów. Sprawnie posługuje się czasem planując swoje zajęcia. Szanuje czas swój i innych ludzi.

Read More

Uczeń tolerancyjny i akceptujący

      Jest tolerancyjny i akceptujący. Rozumie, że różnice między ludźmi są czymś normalnym i pożądanym. W każdym stara się dostrzec coś dobrego i zrozumieć go.

Read More

Uczeń prawy

      Jest prawy. Rozróżnia dobre i złe uczynki w oparciu o system wartości obowiązujący w jego otoczeniu. W swoim zachowaniu wykazuje dobre intencje.

Read More

Uczeń rozważny

      Jest rozważny. Zna zagrożenia związane z życiem w swoim środowisku; modyfikuje swoje zachowanie w ich przewidywaniu. Potrafi zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym. Postępuje zgodnie z zasadami higieny. […]

Read More

Uczeń odpowiedzialny

      Jest odpowiedzialny. Stara się przewidzieć skutki swych działań, wykorzystuje wcześniejsze doświadczenia i gotów jest ponosić niektóre konsekwencje swych czynów. Cieszy się z sukcesów. Akceptuje porażki, ale jest w stanie […]

Read More

Uczeń otwarty

      Jest otwarty. Wykorzystuje możliwości, jakie stwarza mu dom i szkoła. Rozumie (choć nie znaczy to, że przyjmuje z entuzjazmem) ograniczenia wynikające z jego wieku. Chętnie i skutecznie […]

Read More

Uczeń ciekawy

         Jest ciekawy. Aktywnie gromadzi wiadomości korzystają z różnych źródeł. Potrafi selekcjonować i porządkować zdobyte informacje, a także oceniać ich przydatność do określonego celu. Dostrzega złożoność świata, analizuje istniejące […]

Read More