Jest tolerancyjny i akceptujący. Rozumie, że różnice między ludźmi są czymś normalnym i pożądanym.
W każdym stara się dostrzec coś dobrego i zrozumieć go.