Wiedza o kulturze, plastyka, muzyka, wiedza o tańcu czy inne… to bardzo ważne przedmioty! Uczennice i uczniowie Fontanny Marzeń w Tczewie, kolejny raz mogli zgłębić tajniki sztuki, odbywając warsztaty szkicu i rysunku, a także oglądając wystawy obrazów w Tczewskiej Fabryce Sztuk @fabrykasztuk

      Jak widać, były też zabawy ruchowe. Fabryka Sztuk nie zapomina o muzyce i rytmice – niezwykle ważnych elementach sztuki i przekazu artystycznego. Uczennice i uczniowie mogły/-li obcować z instrumentami muzycznymi i wyrazić siebie oraz swoje uczucia.

Udało się też przeprowadzić grę zespołową, która świetnie zintegrowała zespół klasy czwartej.

Fot. Dorota Turowska

#fabrykasztuk #szkic #rysunek #lekcjaszkicu #lekcjarysunku #wystawaobrazów #wiedzaokulturze #sztuka

#fontannamarzeńtczew #fontannamarzeń #prywatnaszkołapodstawowa #sptczew #szkołapodstawowa #szkołapodstawowatczew #edukacja #oświata #polskaszkoła #polishschool

Wiedza o kulturze
140-0
« z 27 »